call

 • text_increaseWiększy tekst
 • text_decreaseMniejszy tekst
 • filter_b_and_wWidok czarno-biały
 • contrastWysoki kontrast
 • visibilityNegatyw
 • text_formatLinki podkreślone
 • font_downloadCzytelna czcionka
 • replayreset

Tereny inwestycyjne Miasta i Gminy Bierutów

zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej DW 451,

w odległości 15 km od drogi ekspresowej S8

oraz 45 km od autostrady A4.

Przeznaczenie: przemysł, produkcja, usługi, bazy,

składy, magazyny, elektroenergetyka solarna.

OFERTA INWESTYCYJNA
Miasto i Gmina Bierutów oferuje na sprzedaż własne tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni ok. 50 ha, które stanowią jednolity obszar na zachodzie Bierutowa. Na tereny składają się trzy kompleksy inwestycyjne. Nieruchomości są w całości objęte MPZP i leżą w obszarze przeznaczonym pod budowę obiektów o funkcjach przemysłowych, produkcyjnych lub usługowych. Działki wyróżnia atrakcyjna lokalizacja, dogodny dojazd oraz stosunkowo niska cena.

straighten
50 ha
do zagospodarowania
local_shipping
15 km
do drogi ekspresowej S8
payments
od 30 zł
za metr kwadratowy

Kompleks inwestycyjny Kijowice - 27,5ha

Teren inwestycyjny nr.1

Kompleks inwestycyjny Bierutów I - 13,6 ha

Kompleks inwestycyjny Bierutów II - 11,50 ha

Teren inwestycyjny nr.1
Kompleks inwestycyjny Kijowice
...
Powierzchnia: 27,5 ha
22 działki o powierzchni od 0,3016 do 3,7318 ha.
Lokalizacja: 
Teren położony ok. 2 km od centrum Bierutowa, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej DW 451. 
Przeznaczenie w MPZP: 
 • przemysł
 • produkcja
 • usługi
 • drogi wewnętrzne i parkingi

Komunikacja:
Dogodny dojazd do terenu zapewnia korytarz dróg wojewódzkich (DW 451 i DW 396) prowadzący do drogi ekspresowej S8 oraz autostrady A4.
 • 60 km do Wrocławia (lotnisko)
 • 320 km do Warszawy
 • 200 km do Katowic
 • 460 km do Berlina
 • 340 km do Pragi

Uzbrojenie terenu:
 • sieć elektroenergetyczna w odległości ok. 50 m
 • sieć wodna w odległości ok. 330m
 • sieć kanalizacyjna w odległości ok. 900 m
 • sieć gazowa w odległości ok. 1750 m
 • sieć telekomunikacyjna w odległości ok. 20 m
Kompleks inwestycyjny Bierutów I
Powierzchnia: 13,6 ha
4 działki o powierzchni od 0,4579 do 7,1426 ha
Lokalizacja: 
Teren leży ok. 1,5 km od centrum Bierutowa, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej DW 451.
Przeznaczenie w MPZP: 
 • produkcja
 • usługi komercyjne
 • bazy, składy, magazyny
 • elektroenergetyka solarna
 • infrastruktura techniczna oraz komunikacja wewnętrzna
 • mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością
 • niezbędna infrastrukturą techniczna
Komunikacja:
Dogodny dojazd do terenu zapewnia korytarz dróg wojewódzkich (DW 451 i DW 396) prowadzący do drogi ekspresowej S8 oraz autostrady A4.
 • 60 km do Wrocławia (lotnisko)
 • 320 km do Warszawy
 • 200 km do Katowic
 • 460 km do Berlina
 • 340 km do Pragi
Uzbrojenie terenu:
 • sieć elektroenergetyczna w terenie
 • sieć wodociągowa w terenie
 • sieć kanalizacyjna w odległości ok. 200 m
 • sieć gazowa w odległości ok. 1200 m
 • sieć telekomunikacyjna w odległości ok. 10 m
 • bezpośrednie sąsiedztwo elektrowni fotowoltaicznej
Kompleks inwestycyjny Bierutów II
...
Powierzchnia: 11,5042 ha
4 działki o powierzchni od 0,2944 do 5,6426 ha.
Lokalizacja:
Teren leży przy ul. Spacerowej i Kijowickiej w Bierutowie, ok. 1,4 km od centrum miasta, 380 m od drogi wojewódzkiej DW 451.
Przeznaczenie w MPZP: 
 • produkcja
 • usługi komercyjne
 • bazy, składy, magazyny
 • elektroenergetyka solarna
 • infrastruktura techniczna oraz komunikacja wewnętrzna
 • mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością
 • niezbędna infrastrukturą techniczna
Komunikacja:
Dogodny dojazd do terenu zapewnia korytarz dróg wojewódzkich (DW 451 i DW 396) prowadzący do drogi ekspresowej S8 oraz autostrady A4.
 • 60 km do Wrocławia (lotnisko)
 • 320 km do Warszawy
 • 200 km do Katowic
 • 460 km do Berlina
 • 340 km do Pragi
Uzbrojenie terenu:
 • sieć elektroenergetyczna w terenie
 • sieć wodna w terenie
 • sieć kanalizacyjna w odległości ok. 80 m
 • sieć gazowa w odległości ok. 1000 m
 • sieć telekomunikacyjna w odległości ok. 360 m

AKTUALNE PRZETARGI
...
Dz. nr 10/4 AM 28 obręb Bierutów.

Powierzchnia: 0.2944 ha
Przeznaczenie: w MPZP - produkcja i usługi komercyjne
Cena wywoławcza: 96046.00 zł
Data przetargu: 2024-07-23
Oferta: Miasta i Gminy Bierutów
Opublikowano 18.06.2024r.

Szczegóły przetargu w BIP Zobacz ofertę w PAIH
...
Dz. nr 36/5 AM 22 obręb Bierutów.

Powierzchnia: 0.0309 ha
Przeznaczenie: w MPZP - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Cena wywoławcza: 224058.00 zł
Data przetargu: 2024-07-23
Oferta: Miasta i Gminy Bierutów
Opublikowano 18.06.2024r.

Szczegóły przetargu w BIP
...
Dz. nr 166/3 obręb Zawidowice.

Powierzchnia: 0.14 ha
Przeznaczenie: w MPZP - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Cena wywoławcza: 61712.00 zł
Data przetargu: 2024-07-23
Oferta: Miasta i Gminy Bierutów
Opublikowano 18.06.2024r.

Szczegóły przetargu w BIP
...
Bierutów ul. M. Konopnickiej 20/1.

Powierzchnia: 0.005 ha
Przeznaczenie:lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 50000.00 zł
Data przetargu: 2024-07-23
Oferta: Miasta i Gminy Bierutów
Opublikowano 18.06.2024r.

Szczegóły przetargu w BIP
DLACZEGO WARTO TU ZAINWESTOWAĆ
Teren inwestycyjny nr.1
Dysponujemy własnymi terenami inwestycyjnymi przeznaczonymi do sprzedaży o łącznej powierzchni ok. 50 ha.

Działki objęte są w pełni planem miejscowym (MPZP) i leżą w obszarze przeznaczonym pod budowę obiektów o funkcjach przemysłowych, produkcyjnych lub usługowych.

Teren inwestycyjny nr.1
Zapewniamy dogodny dojazd do terenów inwestycyjnych położonych bezpośrednio przy drodze woj. DW 451

Przez gminę Bierutów przebiega korytarz dróg wojewódzkich DW 451 i DW 396 w kierunku drogi ekspresowej S8 w Oleśnicy (węzeł Oleśnica Północ) oraz w kierunku autostrady A4 (węzeł Brzezimierz). Odległość 15 km od zjazdu na drogę ekspresową S8 oraz 45 km do autostrady A4 stanowi o dostępności komunikacyjnej i dogodnym dojeździe do kluczowych ośrodków rozwoju w kraju.

Teren inwestycyjny nr.1
Oferujemy atrakcyjne ceny nieruchomości

Aktualna cena gruntów o przeznaczeniu przemysłowo - usługowym w gminie Bierutów to ok. 35 zł/m2, co stanowi relatywnie niską cenę w porównaniu z gruntami o analogicznym przeznaczeniu, położonych przy S8 w gminach Aglomeracji Wrocławskiej, woj. opolskiego i woj. wielkopolskiego.

Teren inwestycyjny nr.1
Należymy do dynamicznie rozwijającej się Aglomeracji Wrocławskiej.

Gmina Bierutów należy do Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej obejmującej obszar powiązany społecznie, gospodarczo i kulturowo z Wrocławiem, będącym jednym z głównych centrów rozwoju gospodarczego kraju.

Teren inwestycyjny nr.1
Dbamy o rozwój infrastruktury

Gmina konsekwentnie zwiększa nakłady finansowe na rozwój infrastruktury i pozyskuje środki z programów krajowych i funduszy europejskich. Priorytetem są inwestycje w przyszłość i zadania prorozwojowe, które służą poprawie infrastruktury i przynoszą wymierne korzyści mieszkańcom.

Teren inwestycyjny nr.1
Pomoc publiczna

Najwyższy poziom pomocy publicznej, przy najniższym progu wejścia do programu pomocowego dla przedsiębiorców w woj. dolnośląskim jest dostępny na terenach inwestycyjnych Miasta i Gminy Bierutów. Tereny przemysłowo - usługowe Bierutowa leżą w obszarze Wałbrzych Special Economic Zone "INVEST-PARK" (WSEZ "INVEST-PARK") udzielającej wsparcia finansowego na pokrycie kosztów kwalifikowanych nowych projektów inwestycyjnych. Wsparcie jest udzielane w formie zwolnienia z podatku dochodowego w następującej wysokości kosztów inwestycji: 25% duże przedsiębiorstwa, 35% średnie przedsiębiorstwa, 45% mikro i małe przedsiębiorstwa

WSPARCIE DLA INWESTORA

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniona Uchwałą nr XXVII/332/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020 r

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w WSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy. Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, średniej wielkości przedsiębiorcom podwyższa się ją do 35%, natomiast małej wielkości przedsiębiorcom przysługuje aż 45%. Wydatki inwestycyjne - obejmują nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy. Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą stanowią koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, obejmujące:
 • cenę nabycia gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych,
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli trwającej minimum 5 lat w przypadku dużych inwestorów lub 3 lat w przypadku małych i średnich inwestorów,
 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.
Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy publicznej. Różne formy pomocy publicznej takie jak, np. dotacje unijne, zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości i zabudowań, granty i pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez lokalne urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia osób uprzednio bezrobotnych podlegają sumowaniu i zmniejszają kwotę pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje na stronach - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
Szczegółowe informacje - Polska Agencja Inwestycji i Handlu
KONTAKT Z NAMI
osoba do kontaktu
Rafał Nowowiejski
osoba do kontaktu
Angela Sędkowska
osoba do kontaktu
Damian Okoń

Punkt Obsługi Inwestora
Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30-16:30
Wtorek - Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30


Formularz kontaktowy